Forum > International > Vietnamese > View Thread
hướng dẫn diễn đàn #1
admin
408
Posted on 8:32 pm 09/02/2016
Xin vui lòng đọc các hướng dẫn trước khi gửi bài trong diễn đàn GetAdsNow.com :

- Không , không spam diễn đàn. Thảo luận về các chủ đề chính xác trong các thể loại chính xác .
- Không quảng cáo hoặc gửi link giới thiệu / liên kết của bạn trong diễn đàn này.
- Không phá vỡ hoặc lạm dụng các điều khoản chung của chúng tôi phục vụ trong bất kỳ cách nào.

Lưu ý : Nếu bạn không tôn trọng những hướng dẫn hoặc không tôn trọng các điều khoản của chúng tôi phục vụ bạn có thể phải đối mặt với một lệnh cấm vĩnh viễn.

Featured Ads

Gpt Planet

Earn Money By Viewing Advertisements And Doing Tasks To Increase Your Profit.

Featured Links

Recent Updates